I Jakobsberg utvecklade Engelbrekt Bostadsutveckling tillsammans med Propio och Wåhlin Arkitekter 16 iögonfallande rad- och kedjehus med projektnamn Alléparken. Projektet är resultatet av vunnen markanvisningstävling utställd av Järfälla kommun under våren 2016. Alléparken har utvecklats för att svara upp mot Järfälla kommuns högt ställda krav på arkitektur, ekologi och energieffektivitet.

Stommen uppfördes i trä. Trä är ett förnyelsebart byggmaterial som skapar goda förutsättningar för en hållbar framtid och bidrar till ett minskat ekologiskt fotavtryck. I kombination med egna solceller på taken och återvinning av varmluft får de boende i Alléparken en höjd livskvalitet samtidigt som deras dagliga miljöpåverkan minskar.

Husen är i modern tappning med exklusiva materialval och en känsla för design och modernt formspråk med fasader i naturträ och tegel. Samtliga enheter har en härlig trädgård och soliga terrasser som binds samman med grönområdet utanför genom lågt planterade buskar som avgränsning mellan det allmänna och det privata.

Försäljningen startade i oktober 2016 med byggstart i mars 2017. Projektet färdigställdes vid årsskiftet 2017/2018.