Projektorganisationen utvecklar genom bolaget Property Invest fastigheten Fatbursbrunnen 17 i Stockholm som förvärvades 2014. Fastigheten ligger på Högbergsgatan 62, mellan Timmermansgatan och Swedenborgsgatan, i kvarteret strax bakom Mariatorget. Fastigheten, som av Stockholms Stadsmuseum har klassats som kulturhistoriskt värdefull, består av ett gatuhus och gårdshus med en stor tillhörande gård. Fastigheten uppfördes ursprungligen 1917 att inhysa Bergmans bageri. Tidigare användes fastigheten som en utbildningsfastighet men som vid förvärvet till stora delar stod tom.

Vid förvärvet fanns ett befintligt bygglov för bostäder. Detta formades efter förvärvet om och ett nytt bygglov söktes. Stadsbyggnadsnämnden godkände det nya bygglovet vid årsskiftet 2015/2016. Det nya bygglovet ger totalt 3 400 BOA. Detta innebär att byggnadsvolymen ökat ca 21% från förvärvet, från 2 800 kvm (LOA). Något som blev möjligt tack vare en höjning med en våning av den byggnad som vetter mot gatan.

Arkitektur, utformning och materialval håller mycket hög kvalitet. Gestaltningen har gått ut på att hitta balansen mellan att värna om historiska värden samtidigt som man tillför modern bekvämlighet och hög standard.

Produktionen av bostäderna genomförs tillsammans med Medvind som är specialiserad på vindprojekt och bostäder av hög kvalitet. Marknadsföring och försäljning påbörjades under hösten 2016 i samarbete med Eklund Stockholm New York samt reklambyrån Lobby Design. Projektet har blivit nominerat i Svenska Designpriset inom kategorin Grafisk identitet.

Byggstart var i augusti 2017 och planerad inflyttning väntas under våren 2019.