Aktuella projekt

Engelbrekt utvecklar i dagsläget bostadsprojekt förvärvade genom vinst i markanvisningstävlingar utställda av kommuner. Projekten genomförs med fokus på hållbarhet, miljö och arkitektonisk kvalitet. Projektorganisationen inom Engelbrekt har ca 200 bostäder under eller i planerad produktion.

Tallbohov.png

JÄRFÄLLA

Tallbohov

Strax söder om Jakobsberg avser Engelbrekt att etappvis utveckla ca 200 enheter i varierande upplåtelseformer. Projektet har fått namnet Folium, ”löv” på latin, då konceptet för såväl området som husen har hämtat sin inspiration från löven och trädets egenskaper och form. Husen kommer huvudsakligen uppföras med träfasad med de nedersta våningarna i naturtegel. Taken på flerbostadshusen förses delvis med sedum. Trä som fasadmaterial har valts för att skapa en varm och naturlig känsla som smälter samman med omkringliggande vegetation samtidigt som trä har en mindre klimatpåverkan jämfört med andra fasadmaterial.

Läs mer om projektet här.

EB vinner i Rosendal, nyhet.png

Uppsala

Parklängan

10 stadsradhus utvecklas i hjärtat av Rosendal invid parken i Uppsala. Med industriell känsla, intresseväckande och modern formgivning är husen unika i området. Högt ställda krav på hållbarhet, säkerhet och integration genomsyrar hela projektet. Bostäderna håller en hög teknisk standard med innovativa lösningar såsom solceller och kylda leveransboxar vilka syftar till att uppmuntra de boende till att hushålla med resurser. Säljstart är beräknad till andra kvartalet 2019. Intresseanmälan kan lämnas redan nu till info@engelbrektbostadsutveckling.se.

Läs mer om projektet här.

Exteriör baksida hus c.jpg

Järfälla

Alléparken

16 iögonfallande rad- och kedjehus har utvecklats i ett vackert uppvuxet och lugnt kvarter i populära Vattmyra, Jakobsberg. Husen har uppförts i modern tappning med exklusiva materialval och en känsla för design och nytänkande formspråk. Fokus är på ekologi, arkitektur och låg energianvändning. Stommar i trä med fasad i naturmaterial bidrar till minskad klimat- och miljöpåverkan. Projektet färdigställdes vid årsskiftet 2017/2018.

Läs mer om projektet här.

skiss radhus.jpg

Huddinge

Vyn

Omkring 30 radhus ska uppföras på Östra Vårberget, Huddinge. Husen ligger i fritt västerläge med utsikt över Mälaren. Modern formgivning med hög arkitektonisk kvalitét. Stort fokus på anpassning till den befintliga topografin och hållbara material. Detaljplanearbete pågår och byggnation väntas kunna påbörjas under 2018/2019. Intresseanmälan kan lämnas redan nu till info@engelbrektbostadsutveckling.se

Läs mer om projektet här.

Referensprojekt

Projektorganisationen inom Engelbrekt Bostadsutveckling, som är en del av Möller & Partners, utvecklar parallellt med de aktuella projekten även andra projekt. 

1 Vy 03 Gata.jpg

Södermalm

Bergmans Bageri

I hjärtat av Södermalm uppförs 42 unika lägenheter i Bergmans Bageri nära Mariatorget. Arkitektur, utformning och materialval håller mycket hög kvalitet. Fastigheten som i början av 1900-talet huserade Bergmans Bageri kommer att genomgå en omfattande men tidstrogen renovering, vilket ger en sällsynt möjlighet att förvärva ett stycke kulturhistoria. Gestaltningen har gått ut på att hitta balansen mellan att värna om historiska värden samtidigt som man tillför modern bekvämlighet och hög standard. Produktionen startade i augusti 2017 och inflyttning är beräknad till våren 2019.

Läs mer om projektet här.

25.jpg

Vaxholm

Rindöhöjden

I april 2017 färdigställdes två moderna trevåningshus med 30 bostadsrättslägenheter. Med sin placering invid Rindö Hamn på den allra högst belägna tomten har projektet en unik placering med en magnifik utsikt. Balkonger i sydvästläge med utsikt mot hamnen och Stockholms inlopp och effektiva planlösningar för att ge maximal utsikt och sol har skapat ett drömboende. 

Läs mer om projektet här.

torn3.png

Årsta

Årstatornet

Omvandling av gammalt industriområde till lyxiga bostäder, kontor och hotell i Årsta. Med sin förväntade höjd om ca 20-24 våningar kommer byggnaden bli ett landmärke och erbjuda spektakulära vyer över Stockholm. Framtagandet av en ny detaljplan för området pågår.

Läs mer om projektet här.