Engelbrekt vinner markanvisning i Järfälla

Exteriör baksida hus b.jpg

Engelbrekt Bostadsutveckling vann genom nytänkande design och en väl genomtänkt miljöprofil markanvisningstävlingen "Vattmyravallen" i Järfälla. Projektet omfattar 16 bostäder som uppförs i rad-och kedjehuskaraktär. Husen är byggda i trä och har tak med sedum och solpanel.

Säljstart för bostäderna sker under hösten 2016 och beräknad inflytt före utgången av 2017. Projektet genomförs i samarbete med Propio samt Wåhlin Arkitekter.