Engelbrekt Bostadsutveckling är en del av Möller & Partners med fokus på bostadsutveckling. Bolaget utvecklar bostäder genom markanvisningar, byggrättsförvärv, utveckling av befintliga byggrätter samt detaljplaneändringar.

 

Fokus är Mälardalen samt utvalda kommuner utanför detta område runtom i Sverige. Total projektvolym inom organisationen uppgår till ca 200 bostäder och ca 28 500 kvm BTA.

Inom Engelbrekt Bostadsutveckling är projekten hittills förvärvade genom markanvisningstävlingar utställda av kommuner. Det första är utveckling av rad- och kedjehus i Järfälla, det andra är ett radhusprojekt i Huddinge och det tredje består av uppförande av radhus nära centrala Uppsala. Genomgående för projekten är att de håller en hög arkitektonisk kvalitet samt att produktionen i stor utsträckning sker med naturmaterial. Husen i Järfälla, Huddinge och Uppsala uppförs i trä (stor del i massivträ) vilket är ett av de miljövänligaste alternativen vid husproduktion.

Engelbrekts projektorganisation, vilken är densamma som för Möller & Partners, verkar även inom projektutveckling under bolaget Property Invest där tre aktuella projekt återfinns. Ett färdigställt bostadsprojekt med flerbostadshus på Rindö, ett bostadskonverteringsprojekt på Södermalm (Bergmans Bageri) samt en pågående detaljplaneändring till flerfamiljsbostäder i Årsta.

m-p-logo-styrelse.png

Läs mer om Möller & Partners här.

 

Att arbeta med hållbarhet är något som är essentiellt för Engelbrekt Bostadsutveckling och genomsyrar alla våra projekt. Vi utvecklar bostäder med fokus på hållbarhet kombinerat med attraktiv design, där strävan efter att alltid använda förnyelsebara material tillsammans med resurseffektiva lösningar bidrar till en hållbar stadsutveckling. 

pexels-photo-128639.jpeg

Material

Vår ambition är att produktionen av våra hus i stor utsträckning ska genomföras med förnyelsebara material för att bidra till ett minskat ekologiskt fotavtryck och miljöpåverkan. Med hållbara material som exempelvis trä kan vi minska koldioxidbelastningen och skapa hus med lång livslängd. Vi försöker använda råvaror fria från gifter och allergener, vilket skapar hus som är mer skonsamma för både miljö och hälsa. 

Gras_im_Juni.jpg

miljö

Engelbrekt har alltid ett miljöfokus vid utvecklingen av våra bostäder. Genom att använda förnyelsebara material, gröna tak och konstruktioner som bidrar till minskad energianvändning skapar vi miljömedvetna bostäder med hållbarhet i fokus. 

solar-cells-491701_960_720.jpg

Teknik

Engelbrekt har som målsättning att skapa bostäder med modern teknik som både underlättar för de boendes vardag samtidigt som de bidrar till en hållbarare stadsutveckling. Genom att använda exempelvis solceller, digitala hemmasystem för energimätning och andra innovativa lösningar skapar vi bostäder som är miljömedvetna samtidigt som de boende uppmuntras till återhållsamhet i sin resursanvändning.

 
 
Tommy Lindblom_5858.jpg

Marcus Peterhoff
Fastighetsutveckling
+46 70 563 75 45
mp@engelbrektbostadsutveckling.se

Märta Stopner.jpg

Märta Stopner
Fastighetsutveckling
+46 76 133 19 91
 ms@engelbrektbostadsutveckling.se

 
 
 

Victor Ryott Hööglund
Analytiker

Louise Åkerberg
Analytiker

Anna Salin
Analytiker

William Smedberg
Analytiker

 

Natasha Mridha
Analytiker