I Huddinge utvecklar Engelbrekt Bostadsutveckling tillsammans med Propio 30 moderna radhus i härlig naturmiljö på Östra Vårberget. Projektet har sitt ursprung i en markanvisningstävling som utlystes av Huddinge kommun under hösten 2016 där Engelbrekt utsågs till vinnare i början av 2017.

Med sitt läge i fritt västerläge med sjöutsikt över Mälaren är de unika i området. Under utvecklingen av husen ställs höga krav på anpassning till områdets topografi och naturens befintliga förutsättningar. Med kuperad terräng och ett skyddat naturområde som granne är projektet tekniskt utmanande. Uppdelning av de 35 enheterna i huskroppar samt strategisk placering av dessa ger unika möjligheter till suterrängplan och följsamhet med topografin.

Husen kommer att uppföras i massivträ med hög arkitektonisk kvalitet och intressanta materialval. Trä är ett förnyelsebart byggmaterial som skapar goda förutsättningar för en hållbar framtid och bidrar till ett minskat ekologiskt fotavtryck.

Detaljplanearbete och vidare projektering pågår. Utvecklingen beräknas kunna påbörjas under 2018/2019 med inflytt under 2020.

Vill du anmäla dig till vårt intresseregister för att få förhandsinformation om säljstarten? Klicka här.