Under hösten 2016 utlyste Uppsala kommun en markanvisningstävling i två steg i Rosendal, Uppsala. Engelbrekt, i samarbete med Propio och Strömbro Arkitekter, gick vidare från tävlingens första del och blev därmed ett av tre bolag som fick i uppdrag att ta fram och presentera ett förslag med högt ställda krav på transporter, säkerhet och integration samt resurseffektiva lösningar. I maj 2017 utsågs Engelbrekt till slutgiltig vinnare av markanvisningstävlingen.

Husen uppförs i massivträ, vilket innebär en låg koldioxidbelastning och lång livslängd. Byggnaderna blir solida och tysta, samtidigt som den naturliga råvaran är helt fri från gifter, formaldehyder och allergener som återfinns i alla alternativa byggmaterial och konstruktioner. Trä som fasadmaterial skapar en varm och naturlig känsla samtidigt som det är ett förnyelsebart byggmaterial vilket skapar goda förutsättningar för en hållbar framtid och bidrar till ett minskat ekologiskt fotavtryck.

Formgivningen är en stram arkitektur av repetitiv karaktär med industriell känsla. Alla hus har terrass och privat trädgård. Inom området finns både cykel- och bilpool samt innovativa lösningar som exempelvis leveransboxar för mat. Hållbarhet är i fokus och husen förses med solceller och mycket grönska för att gynna den biologiska mångfalden. Genom digitala lösningar styrs larm, lampor och solceller med hjälp av applikationer i telefonen, vilket möjliggör att de boende kan styra sin energikonsumtion genom att exempelvis sätta huset i energisparläge när de går hemifrån.

Hela projektet genomsyras av en uppmuntran till en mer hållbar livsstil med fokus på energieffektivisering och genomtänkta val. Försäljning väntas starta under andra kvartalet 2019. Kommunen arbetar för närvarande med att ta fram en tidsplan för utveckling av infrastrukturen i området Rosendal. Byggstart beräknas följa direkt därefter.

Vill du anmäla dig till vårt intresseregister för att få förhandsinformation om säljstarten?  Klicka här.